Určení osoby oprávněné dle zákona o zdrav.službách